บทความ

เงื่อนไขการเช่ารถ

เงื่อนไขการเช่ารถ

เงื่อนไขการเช่ารถ ผู้เช่าต้องมีใบขับขี่ และอายุ 20 ปีขึ้นไป ผู้เช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการค้ำประกันการเช่า แต่ต้องชำระค่ามัดจำรถ  (มัดจำได้คืนวันผู้ เช่าส่งรถ) การจองรถล่วงหน้า ผู้เช่าไม่ต้องชำระค่าเช่าและมัดจำล่วงหน้า...