เงื่อนไขการเช่ารถ

 1. ผู้เช่าต้องมีใบขับขี่ และอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. ผู้เช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการค้ำประกันการเช่า แต่ต้องชำระค่ามัดจำรถ  (มัดจำได้คืนวันผู้ เช่าส่งรถ)
 3. การจองรถล่วงหน้า ผู้เช่าไม่ต้องชำระค่าเช่าและมัดจำล่วงหน้า สามารถแจ้งจองการใช้รถไว้ได้เลย แต่ผู้เช่าต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ และวันเวลาเดินทางให้เราทราบ
 4. ผู้ขับขี่ต้องเป็นผู้ที่ระบุในสัญญาเท่านั้น ถ้ามีผู้อื่นร่วมด้วยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. การเช่า 24 ชม. คิดเป็น 1 วัน หากผู้เช่าใช้เกินเวลาที่กำหนดคิดเพิ่ม ชม.ละ 100 บาท
 6. เกิน 4 ชม. คิดเป็นอีก 1 วัน
 7. ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันเอง น้ำมันเติมเต็มถังไว้ให้วันรับรถแล้ว ก่อนส่งคืนผู้เช่าเติมคืนเต็มถังเช่นเดิม
 8. กรณีผู้เช่าต้องการเช่ารถต่อหลังจากหมดสัญญา ต้องแจ้งให้ทางเราทราบอย่างน้อย 24 ชม. และเป็นสิทธิ์ของทางร้านจะให้เช่าต่อหรือไม่ และจะต้องชำระเงินค่าเช่าหลังจากหมดสัญญาเช่าเท่านั้น
 9. หากผู้เช่าประสงค์จะนำรถออกนอกพื้นที่ และกลับมาไม่ทันวันหมดสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ทางเราทราบ   ก่อนวันหมดสัญญา
 10. กรณีเกิดอุบัติเหตุที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายประมาท หรือไม่มีคู่กรณี ผู้เช่าต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าดำเนินการใน การเคลิมประกันภัยชั้น 1 ในวงเงินไม่เกินที่มัดจำรถไว้
 11. ห้ามสูบบุหรี่ในรถ และห้ามขับขี่รถขณะมึนเมา
 12. รถเช่าของเราใช้ได้ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีษะเกส สุรินทร์